Opførelse af 3 lavenergihuse i Stenløse

Projektet forventes at stå færdig ultimo 2017

Placering – Frederikssundsvej 143, 3660 Stenløse

Nærværende projekt omfatter opførelsen af 3 lavenergihuse placeret i udkanten af Stenløse mod Veksø. Det samlede bruttoetageareal for projektet er 510 kvm, fordelt på 3 enheder af 174-, 168- og 168 kvm. For en optimal udnyttelse af etagearealet, samt at imødekomme en lav energiramme er projektet opført med et træskelet udført i I-bjælker beklædt med skifer, der medvirker til en god klimaskærm og en optimal udnyttelse af væggens tykkelse til isolering.

De 3 lavenergihuse etableres med eget udhus, 2 parkeringspladser og en have med en træterrasse. Alle 3 enheder udlejes, så kunne det have din interesse høre vi gerne fra dig. Du kan downloade en brochure for projektet via nedenstående link.